ချစ်ကောင်းလားဆိုရပြီလေ အရသာရှိလားပါသေးတယ် (နားစည်းစိမ်ကခံသေးတယ်😜)