ဂေါင်းကြီးရေလီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါးစပ်နဲ့စုပ်လိုက်နဲ့ဘယ်လိုတောင်လား